Reference

    Některé z našich staveb.

   Šachta – Brno, poříčí

   Příprava pro poklad asfaltu, Velatice

   Ulice Bayerova – Oprava komunikace

   Termín plnění:                                           08 - 10/2018

   Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

   Termín plnění:                                          06/2018 - 05/2020

Brno, Bohunická I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

   Termín plnění:                                        09/2019 - 10/2020

   I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa 

   Termín plnění:                                           03/2019 - 04/2020

   Brno, Chodská - komunikace a chodníky

   Termín plnění:                                            02 - 05/2019

© Copyright terrabau