Reference

03.09. - 31. 10. 2012
Silnice I/44 Vlachov-Rájec

SO 308 Odvodnění území - sběrač "A" v km 6,300
SO 309 Odvodnění území - sběrač "B" Svodnice Ovčárnzy v km 6,300

Celkem 568 metrů (ŽB trouby DN600 377 metrů, ŽB trouby DN600 191 metrů)
Cena: 4 460 074,- Kč bez DPH

22.10. - 31.10. 2012
Výstavba komunikací a IS v lokalitě Ve Dvojích

Osazení uličních vpustí včetně zemních prací včetně napojení na kanalizační stoku.

Cena: 132 600,- Kč bez DPH

22.10. - 23.10. 2012
Letiště Tuřany - Pojezdová dráha

Zemní práce - odstranění orniční a podorniční vrstvy, 3 600 m².

Cena: 104 920,- Kč bez DPH 

25.08. - 28.9. 2012
Rekonstrukce mostu D2-052, 1 km 55,347

Demoliční práce a příprava podloží pro nadzvednutí mostu určeného k rokonstrukci.

Cena: 904 681,- Kč bez DPH

20.4. - 30.9. 2012
Rekonstrukce Střelenského tunelu

Včetně kolektorů č. 1 a 2 v km 22,480 - 23,610 v km 21,110 - 27,261 trati Horní Lideč - st. hr. SR.
Odfrézování vrstvy betonové konstrukce

Cena: 2 025 000,- Kč bez DPH

19.7. - 1.9. 2012 
Přírodní a zásobovací řád Brno Bosonohy - VDJ Kamenný Vrch 

Provedení podkladních vrstev pro obnovu vozovky.

Cena: 888 464,- Kč bez DPH

< Předchozí        Strana  1  2  3  4        Daší >