Reference

VODOVODY, KANALIZACE, PLYN 

ISPA Blansko Boskovice - výstavba kanalizace
Olomouc Selské náměstí - výstavba kanalizace
Brno Nám. Svobody - kanalizace v kolektorech
ISPA Brno Líšeň - kanalizace
silnice I/42 Brno VMO - odvodnění komunikací v rámci výstavby
  - přeložky kanalizací a vodovodů
Obec Ráječko Padělky 
- výstavba kanalizace,vodovodu, plynovodu
   

 

POZEMNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Olomouc Selské náměstí - chodníky oprava komunikací
Obec Ráječko - hřiště
Blansko Nám. 9 května - chodníky komunikace
Boskovice - chodníky komunikace
silnice I/42 v rámci výstavby Brno VMO - objízdná provizorní komunikace Žabovřeská
  - objízdná provizorní komunikace Korejská
  - komunikace, chodníky Skácelova, Kralovopolská,
  - rekonstrukce povrchů Hradecká - Tererova
  - parkoviště chodníky Tererova, Skácelova

  

ZEMNÍ PRÁCE A DEMOLICE 

ISPA Boskovice - hloubení čističky 20 000 m³
Kroměříž dálnice - mostní náspy
silnice I/42 v rámci výstavby Brno VMO - demolice opěrných zdí
  - galerie Žabovřeská
  - hloubení technologického centra tunelů, hloubka 28 m, objem 22 000 m³
  - těžba hlobených tunelů z portálu Žabovřeská objem, hlobka 13 m, objem 50 000 m³
  - úprava terénu podjezd Kralovopolská – Hradecká
  - terenní úpravy Korejská, technologické centrum

 

Mnoho dalších drobných staveb podobného charakteru.

< Předchozí        Strana  1  2  3  4        Další >