Reference

10.07. - 31.08. 2012
II/150 Havlíčkův Brod - most ev. číslo 150-026

SO 301 Dešťová kanalizace (PVC DN300 69 metrů, PVC DN250 44 metrů)
SO 302 Vodovod (TL DN 150 s tepelnou izolací 60 metrů, TL DN150 40 metrů)

Cena: 1 865 154,- Kč bez DPH

03.07. - 31.08.2012
Komunikace Pionýrská

Zemní práce - odkop konstrukčních vrstev vozovek na úroveň zemní pláně

Cena: 1 564 685,- Kč bez DPH

4.6. - 15.08. 2012
Oprava římsového mostu D1-240, km 197,767

Provedení demolice a zemních prací

Cena: 445 000,- Kč bez DPH

09.05. - 12.08. 2012
Tři Studně - Kanalizace - II. Etapa

Polyethylenové potrubí DN90 1176 metrů.
Polyethylenové potrubí DN63 167 metrů.
Polyethylenové potrubí DN40 560 metrů.

Cena: 2 235 098,- Kč bez DPH

26.06. - 26.07. 2012
1/23 Kralice nad Oslavou most ev. č. 23-051 

Násyp silničního tělesa provizorní komunikace včetně konstrukčních vrstev.

Cena: 520 905,- Kč bez DPH

26.06. - 07.07. 2012
RN Jeneweinova a vodovod Komárov 

Vybourání otvorů v podzemní milánské stěně včetně zemních prací.

Cena: 450 000,- Kč bez DPH

< Předchozí        Strana  1  2  3  4        Daší >